geodeal-logo

Bygg- och anläggningsmätning

Utsättning

Med hög precision och proaktiv kommunikation hjälper vi till att driva ett byggprojekt framåt. Vi jobbar med den senaste tekniska utrustningen och en passion för noggrannhet för att ni ska få den bästa kvaliteten. Varje markering görs med dedikation. I förberedelse inför varje utsättningstillfälle anpassar vi oss till ert ritningshanteringssystem och håller oss ständigt uppdaterade med proaktiv kommunikation. Vi kan hjälpa till med att anpassa ritningar till gällande koordinatsystem och plocka fram relevant information ur 3D eller 2D modeller. Det kan vara fördelaktigt att ha en mätningstekniker granska ritningar i god tid för att i förväg upptäcka eventuella kollisioner i underlagen och på så sätt spara både tid och pengar.

Inmätning och dokumentation

Lägeskontroll, kvalitetssäkring och systematisk lagring av all mätningsdata. Eftersom vi lagrar allt vi mäter så kan vi redovisa och spåra alla utsättningsarbeten. Varje lagrad punkt blir kopplad till ett fysiskt läge och en tidpunkt vilka sedan kan jämföras med bygghandlingar och påvisa avvikelser. Eftersom vi alltid granskar vårt eget arbete digitalt så får vi alltid en dubbelkontroll på kvaliteten.

Bruksnät

Innan första mätningen görs på ett bygge bör man skapa ett bruksnät. Montering av mätpunkter, inmätning och utjämning av koordinaterna runt bygget kan vi hjälpa till med. Ett bruksnät används för att etablera instrumentet i det gällande koordinatsystemet runt objektet. Om det ska utföras kontinuerliga mätningar så blir mätningarna mera konsekventa om man utgår från samma bruksnät vid varje mätningstillfälle.

Senaste recensionerna

Jimmy Mannung
Jimmy Mannung
Läs mer
Otroligt proffsigt och trevligt bemötande. Vi hade ett lite pressat läge och fick hjälp direkt, och dessutom på ett så flexibelt och prestigelöst sätt att jag inte kan göra annat än att helhjärtat rekommendera Geodeal.
Stephen Mills
Stephen Mills
Läs mer
Utmärkt service och ett rimligt pris, jobbar alltid hårt för att leverera det som efterfrågas.
Khalid Hamad
Khalid Hamad
Läs mer
Det ända mätkonsult som jag har jobbat parallellt med de i flera år, trevliga och proffsiga ingenjörer. starkt rekommenderar.

Maskinstyrning

Vi hjälper till med att ta fram modeller till maskinstyrningssystem. Hjälpmodeller och terrängmodeller direkt i grävmaskinen kan spara tid och pengar vid grundläggningsarbete. Med hjälp av bygghandlingar kan vi skapa CAD modeller för direkt installation i maskinstyrningssystem. Oftast kan arbetsflödet skötas direkt via epost och modellerna installeras av vem som helst på plats med en USB-sticka.

Volymberäkning, massbalans och reglering av mängder

Schaktvolymer kan vara en stor del av kostnaden i ett byggprojekt. Vi kan hjälpa till med att hålla ordning på mängderna. Med stöd av MER och AMA behöver det aldrig uppstå några frågetecken om man är noggrann med mätningen från början. God kommunikation mellan mätningstekniker och beställare är av största vikt, och när vi blir inblandade så lämnar vi inte en sten orörd.  Volymredovisningarna anpassas efter beställaren önskemål i enlighet med gällande avtal.

Beroende på hur området ser ut så kan det finnas olika metoder som passar bäst för att utföra mätningarna. Till exempel kan 3D laserscanning eller drönarflygning vara ekonomiskt fördelaktigt om man ska mäta stora avtäckta ytor.

Samtala gärna med oss för att hitta bästa lösning.