geodeal-logo

3D-laserscanning

3D-laserscanning är en elegant mätningsteknik vars tillämpning växer varje dag. Nedan kan ni läsa om hur det går till och några relaterade tjänster.

Hur ser ett typiskt 3D-laserscanning projekt ut?

Om du behöver hjälp med 3D-laserscanning så har du kommit rätt. Våra Ingenjörer har lång erfarenhet av tekniken.

 • Planering
  En 3D-scanner kan betraktas som en 360-graders kamera som ställs upp med sikt över allt som önskas mätas in. Antalet uppställningsplatser uppskattas av GeoDeal med hjälp av erhållet underlag och ger en beräknad tidsåtgång för fältarbetet. Andra faktorer som påverkar tidsåtgången i fält är beställarens önskemål om punkttäthet, fotorealistisk presentation, och lägesbestämning i koordinatsystem.
 • Datainsamling
  GeoDeal scannar objektet. Temporära referenspunkter sätts upp kring objektet och laserscannern ställs upp på de bestämda uppställningsplatserna.
 • Punktmolnsregistrering
  Punktmolnen som har genererats vid varje uppställning i fält binds samman i datorn på kontoret. Det sammansatta punktmolnet kvalitetssäkras av GeoDeal och kan exporteras till olika format som kan tas in i diverse CAD program.
 • Lägesbestämning
  GeoDeal tar fram geodetiska referenspunkter för lägesbestämning i det aktuella koordinatsystemet, t.ex. Sweref 99 18 00, och utför det mätningstekniska arbetet i fält för att kunna georeferera punktmolnet med en totalstation.
 • Framtagning av relevant data
  GeoDeal hjälper till att ta fram det du önskar ur punktmolnet. Ritningar, 3d-modeller, högpunkter och lågpunkter på ytor, filmer och överflygningar, terrängmodeller, sektioner, mått, punkt mot modell jämförelser, 360 graders bilder med inbyggda mätfunktioner

3D-modellering

Vi kan hjälpa till med uppritning av scannade objekt. Vi kan ta fram 2D och 3D modeller för byggnader och markdetaljer. Terrängmodeller för volymberäkning av stora och komplicerade mark eller bergytor. Med hjälp av vårt breda kontaktnät kan vi hjälpa till att ta fram just den specifika lösningen som krävs. Vi hjälper också gärna arkitekter med att komma igång själva med punktmolnshantering i deras egna CAD-miljö.

Kvalitetssäkring

Vid, till exempel, montage eller platsgjutning av stomme kan vi snabbt och enkelt scanna montaget och jämföra scannerdatat med 3D-modell för att kvalitetssäkra att allt står rätt. Minsta deformation eller utbuktning dokumenteras och redovisas. Den visuella redovisningen kan sedan användas för att marknadsföra er proffsighet till kunder. Kontakta gärna oss för att diskutera hur vi kan hjälpa till!

Senaste recensionerna

Jimmy Mannung
Jimmy Mannung
Läs mer
Otroligt proffsigt och trevligt bemötande. Vi hade ett lite pressat läge och fick hjälp direkt, och dessutom på ett så flexibelt och prestigelöst sätt att jag inte kan göra annat än att helhjärtat rekommendera Geodeal.
Stephen Mills
Stephen Mills
Läs mer
Utmärkt service och ett rimligt pris, jobbar alltid hårt för att leverera det som efterfrågas.
Khalid Hamad
Khalid Hamad
Läs mer
Det ända mätkonsult som jag har jobbat parallellt med de i flera år, trevliga och proffsiga ingenjörer. starkt rekommenderar.