Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Om du fortsätter att använda den här webbplatsen kommer vi att anta att du godkänner detta. Jag håller Användning av kakor
kart-och mättjänster
  • image
  • image
  • image

3D-laserscanning

Om du behöver hjälp med 3D-laserscanning så har du kommit rätt. Våra Ingenjörer har lång erfarenhet av tekniken.

Hur ser ett typiskt scanning projekt ut?

 

• Planering
En 3D-scanner kan betraktas som en 360-graders kamera som ställs upp med sikt över allt som önskas mätas in. Antalet uppställningsplatser uppskattas av GeoDeal med hjälp av erhållet underlag och ger en beräknad tidsåtgång för fältarbetet. Andra faktorer som påverkar tidsåtgången i fält är beställarens önskemål om punkttäthet, fotorealistisk presentation, och lägesbestämning i koordinatsystem.


• Datainsamling
GeoDeal scannar objektet. Temporära referenspunkter sätts upp kring objektet och laserscannern ställs upp på de bestämda uppställningsplatserna.


• Punktmolnsregistrering
Punktmolnen som har genererats vid varje uppställning i fält binds samman i datorn på kontoret. Det sammansatta punktmolnet kvalitetssäkras av GeoDeal och kan exporteras till olika format som kan tas in i diverse CAD program.
Vad mer kan man göra med punktmolnet?


• Lägesbestämning
GeoDeal tar fram geodetiska referenspunkter för lägesbestämning i det aktuella koordinatsystemet, t.ex. Sweref 99 18 00, och utför det mätningstekniska arbetet i fält för att kunna georeferera punktmolnet med en totalstation.


• Framtagning av relevant data
GeoDeal hjälper till att ta fram det du önskar ur punktmolnet. Ritningar, 3d-modeller, högpunkter och lågpunkter på ytor, filmer och överflygningar, terrängmodeller, sektioner, mått, punkt mot modell jämförelser, 360 graders bilder med inbyggda mätfunktioner